30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » În atenția IMSP municipale (AMT), raionale (secții consultative), CMF și CS !!!
02 Aprilie 2015

IMSP  Centrul Republican de Diagnosticare Medicală în luna ianuarie curent s-a   adresat cu demersul nr. 01-10/18 din 28.01.2015 conducătorilor IMSP municipale (AMT), raionale (secțiile consultative), CMF și CS autonome, la care a fost anexată lista serviciilor medicale de înaltă performanță, contractate de către  CNAM cu IMSP CRDM pentru a. 2015, care se efectuează în cadrul CRDM în  baza biletului TRIMITERE-EXTRAS (F.,nr. 027/e) complectat de către medicul de familie (scrisoarea o puteți găsi și pe site-ul: www.crdm.md, la ,,Tarife - servicii asigurate (CNAM)”, p.2.).

În anexa scrisorii sunt încluse 43 denumiri, dintre care 27 analize și 16 investigații.

Analiza  biletelor de trimitere,  f-027/e, din trimestru I, anul 2015 demonstreză încălcări grave comise de medicii de familie și anume: nu se ține cont de nomenclator, nu se indică codul investigației și denumirea corectă a investigației, diagnosticul etc.

Expertiza economică-medicală, efectuată de CNAM în IMSP CRDM, a demonstrat acest fapt, în urma căreia IMSP CRDM nu au fost validate un număr impunător de investigații și analize de laborator, f-027/e fiind completată incorect de către medicii de familie.

Conform cerințelor ordinului comun al MS al RM și CNAM nr. 1490/672-A din 29.12.2014 ,,Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în a. 2015 a Programului Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală”, începînd cu 01.04.2015 IMSP CRDM va efectua investigații și analize de laborator pacienților îndreptați de medicii de familie, care vor prezenta  F-027/e completată conform ordinului sus numit, în caz contrar - vom fi nevoiți să refuzăm efectuarea investigațiilor pacienților.

Vă atenționăm că la  fiecare analiză/investigație, indicată în forma nr. 027/e, să fie indicat corect codul investigației/analizei de laborator, care este în anexă la scrisoarea din luna ianuarie a.c.

Deseori în raioane se colectează analiza anti-TPO (cod 1535.3) f 027/e fiind completată de către medicul de familie și se expediază la IMSP CRDM. Această analiză nu este cu asterics (*) în Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și medicul de familie nu este în drept de a completa f 027/e pentru această analiză, din care motiv analiza în viitor nu va fi efectuată în laboratorul clinic diagnostic al IMSP CRDM.