30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » Laboratorul de Diagnostic Clinic a mai primit un nou Certificat al controlului calității investigațiilor medicale
16 Martie 2015

În  investigațiile de laborator, o importanță primordială o are calitatea și acuratețea rezultatelor, pentru că în baza lor, medicul decide strategia de tratament a pacientului. Corectitudinea tratamentului ales influențează în mod direct starea sănătăţii, iar în unele cazuri şi viaţa pacientului. Nimic mai bine decît maxima latină „Bene diagnoscitur, bene curatur” nu reflecta acest adevăr.

Din aceste motive Laboratorul de Diagnostic Clinic al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală acordă o deosebită atenţie calităţii producerii investigațiilor de laborator. Cu scopul atingerii acestui imperativ Laboratorul de Diagnostic Clinic participă regulat în programele de control al  calității extern, atît la nivel național cît și internațional.

Controlul calității extern presupune primirea din partea organizației certificate de organismele de profil în sistemul internațional de control al calității a investigațiilor de laborator din străinătate, a materialului biologic cu parametri necunoscuți, care sunt determinați, iar  rezultatele obținute se trimit la organizatorul programului, după ce sunt prelucrate și trimise înapoi în formă de raport, cu valorile țintă și devierile admise de la ele.

Participarea în aceste programe ne permite să depistăm la timp devieri neînsemnate în procesul efectuării investigațiilor de laborator cu intervenții oportune pentru a înlătura factorii, care influențează calitatea lor. Laboratorul de Diagnostic Clinic participă în mai multe programe de calitate  - și anume RIQAS, PREVECAL, de nivel internațional, controlul calității Național și controlul intralaborator, la analizoare și reactivi de la diferiți producători, recunoscuți ca lideri mondiali pe  piața internațională.

Toate măsurile întreprinse de Laboratorul de Diagnostic Clinic au ca scop asigurarea calității investigațiilor la nivelul celor mai performante laboratoare de talie mondială. Dar cel mai important lucru, desigur, este că laboratorul nostru își consolideze controlul și asigură o acuratețe mare pentru corectitudinea și fiabilitatea rezultatelor.

Laboratorul de Diagnostic Clinic a mai primit un certificat PREVECAL anual care confirmă participarea cu succes la acest program.