30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » Conferința medicală a colaboratorilor instituției
16 Decembrie 2014

Conform Planului de activitate a IMSP CRDM pe 15 decembrie 2014 s-a desfăşurat conferinţa medicală a colaboratorilor Centrului cu genericul "Imagistica Doppler Tisular (IDT) în diagnosticul afecţiunilor cardiovasculare. Rolul IDT în diagnostic şi monitorizare pentru afectarea miocardică subclinică”. Raportul a fost  prezentat de către medicul specialist în ecocardiografie  Aliona CHICU, secţia EcoCG şi SVM.

Cu lux de amănunte şi pe larg desfăşurat s-a produs descrierea secvenţilor imagisticii doppler tisular axate pe problemele-cheie cu care se confruntă pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare.

Sinteza temei prezentată de D-na Aliona CHICHU.

Dezvoltarea impetuoasă a ecografiei în ultimele două decenii a dus la progrese în evaluarea funcției cardiace. O tehnică nouă în ecocardiografie este “imagistica de tip Doppler tisular”. În prezent toate ecografele moderne, inclusive cele din instituția noastră, au înglobate aplicații pentru Dopplerul tisular.

Dopplerul tisular ne oferă posibilități noi în ecocardiografie. Aplicarea metodei ne permite:

  • evaluare mai amplă a funcției cardiace cu detectarea precoce a disfuncției sistolice și diastolice;
  • evaluarea neinvazivă a presiunilor de umplere VS;
  • detectarea ischemiei miocardice;
  • studiul asincronismului cardiac;
  • diferențierea patologiei miocardice restrictive de cea pericardică constrictive etc.

Imagistica deformării miocardice a permis recunoaşterea afectării miocardice în stadiile subclinice în diverse afecțiuni cardiovasculare și boli sistemice. Detectarea afectării miocardice subclinice în diverse patologii capătă o importanţă deosebită în determinarea populaţiei aflată la risc pentru dezvoltarea unor evenimente cardiovasculare majore.