30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, studenților și rezidenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae TESTEMIȚANU
13 Octombrie 2017

La data de 19 octombrie 2017, în incinta IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală se va desfășura Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, studenților și rezidenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae TESTEMIȚANU, consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae TESTEMIȚANU.

Locul desfășurării:

sala de conferință IMSP CRDM, etajul 1,
str. Constantin VÎRNAV 13,
or. Chișinău