30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » Spre atenția IMSP CRDM din Republica Moldova !!!
30 Septembrie 2015

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală vă informează, că se permite trimiterea pacienților asigurați la investigații și analize de laborator, reieșind din revederea, conform acordului adițional, și repartizarea cotelor precedente, respectînd prevederile ordinului comun al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 400/219-A din 28 mai 2015 „Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” cu completarea biletului de trimitere (fomular 027/e), indicînd denumirea corectă a investigației/analizei de laborator și codul acesteia.

Investigațiile și  analizele de laborator în IMSP CRDM se vor efectua conform programărilor în prealabil a pacienților, efectuate de către lucrătorii medicali din instituțiile medicale.

Cotele revăzute și redistribuite pentru IMSP din republică le puteți accesa pe site-urile IMSP CRDM www.crdm.ms.md , www.crdm.md .