30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Noutăți » Anunț privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală
03 Aprilie 2015

Ministerul Sanătății, în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului „ Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor IMSP ” nr. 1079 din 02 octombrie 2007, cu modificările ulterioare și în temeiul Procesului-verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală din 03 aprilie 2015, anunță rezultatele concursului după cum urmează:

dl Andrei Testemițanu – 29,52 puncte.

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, învingător al concursului a fost desemnat dl Andrei Testemițanu.